top of page
background_01.png

Allmänna Villkor


1. Inledning

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Animal Friends Scandinavia AB med organisationsnummer 559344-9373 som även verkar under registrerade varumärket Dogfriends/Dogfriends.se (nedan ”Dogfriends”), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument eller i vissa fall företag (nedan ”Kunden”) och Dogfriends. Villkor gäller även för besökare av https://www.dogfriends.se (nedan ”webbplatsen”). Kunden som besöker och använder sig av webbplatsen förbinder sig att följa nedan allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Dogfreinds från tid till annan publicerar på webbplatsen. Kunden är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av webbplatsen.

 

Dogfriends uppmanar kunden att läsa igenom de Allmänna Villkoren och Integritetspolicyn innan användning av webbplatsen och köp av produkter. 

2. Användning av Webbplatsen

Kundens användning av, eller interagerande med webbplatsen styrs av dessa allmänna villkor och integritetspolicy. Dogfriends reserverar sig för eventuella felskrivningar på Webbplatsen.

3. Köpevillkor

Köp av produkterna sker på webbplatsen och Dogfriends träffar avtal om köp med kunden först när Dogfriends bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Dogfriends reserverar sig för slutförsäljning och eventuella fel, (exempelvis på bild eller i text) i webshopen, kataloger, eller i produktbeskrivningarna eller i lagerinformationen. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge produktens exakta utseende, beskaffenhet eller ursprung. Dogfriends har rätt att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera informationen i webshopen, butiker och i kataloger. För det fall att en produkt i Dogfriends sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och kunden äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Dogfriends förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser utan föregående avisering.

Dogfriends förbehåller sig rätten att spärra kunden för köp via webbplatsen om Dogfriends har skäl att tro att kunden har gjort beställningar som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i strid mot gällande lag.

4. Betalning

Dogfriends priser och avgifter som anges på webbplatsen är inklusive moms om inte annat anges. Genom att lämna information i kassan godkänner du eventuella tredjepartsvillkor. Kunden kan betala sitt köp på de sätt som anges i dessa villkor eller under webbplatsens betalningsfunktion. Läs mer om Dogfriends betalsätt på respektive produktsida. Dogfriends förbehåller sig rätten att inte alltid kunna erbjuda alla betalsätt, alternativt kunna ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Vid betalning med kort eller annat betalsätt, förbinder sig kunden att även godkänna eventuella villkor vid köp via Dogfriends val av tredjepartstjänst för betalningar.

4.1. Betalningssätt

Vilka kortutgivare som godtas finnes på webbplatsens betalningssida. Köpet är fullständigt när kunden aktiverat prenumerationen via betalningslänken. Kunden debiteras automatiskt under den valda perioden.

Genom köp av prenumerationstjänst förbinder kunden att betala den periodiska avgiften fram till prenumerationens upphörande enligt gällande villkor.


4.2

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

5. Leveransvillkor

Leveranssätt, leveranstider och avgift för frakt anges på webbplatsen i samband med köp. Om felaktiga leveransuppgifter uppges och leveransen går i retur, är kunden skyldig att ersätta Dogfriends för de merkostnader detta kan innebära.

Leveransadress hämtas ifrån Klarna och använts om kunden inte anger annan postadress.

5.1. Leveransvillkor prenumerationstjänst

Efter påbörjad prenumerationstjänst kommer produkten som prenumereras på (nedan ” Dogfriends”) levereras en gång varje månad, eller ett annat tidsintervall som anges vid köp. Med vår prenumerationstjänst får du din första leverans inom 10 dagar, därefter får du löpande leverans månadsvis. Leveransfrekvensen kan komma att ändras, detta meddelas då via e-post senast 30 dagar innan ändring av frekvensen.

6. Villkor för prenumerationstjänst

Utöver de villkor som anges i övriga paragrafer gäller även dessa för köp/ansökan av prenumerationstjänst. Med prenumerationstjänst avser köp med en återkommande periodisk avgift (exempelvis en månads- eller veckoavgift). Genom köp av prenumerationstjänst förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till prenumerationens upphörande. Om kunden betalar med kredit- eller betalkort ger kunden företaget rätt att debitera kortet utan ytterligare godkännande fram till dess att kunden avslutar eller byter betalningsuppgifter genom att kontakta Dogfriends. Den första debiteringen sker i samband med att du ansöker om en prenumeration. Från och med leverans nummer två kommer debitering ske fem dagar tidigare jämfört med första debiteringen som ny kund, detta för att kunna leverera köpt produkt innan tidigare levererad produkt tar slut hos kunden.


Den som prenumererar (nedan ”Prenumeranten”) är skyldig att löpande uppdatera betalningsuppgifter (exempelvis kortuppgifter), leveransuppgifter, samt kontaktuppgifter om ändringar av dessa sker. Om felaktiga uppgifter leder till att leveransen går i retur, är prenumeranten skyldig att ersätta Dogfriends för de merkostnader detta kan innebära. Vid det fall Dogfriends ändrar priset på prenumerationstjänsten meddelas kunden skriftligen två (2) kalendermånader innan prisändringen sker, via e-post. Kunden har då möjlighet att säga upp prenumerationstjänsten enligt 6.1. §

6.1. Uppsägning av prenumerationstjänst

Uppsägning av prenumerationen måste ske senast 10 vardagar innan nästa leverans/betalningstillfälle om prenumeranten ej skall behöva betala för nästkommande leverans förutsatt att inga andra villkor för uppsägning anges vid köp eller i orderbekräftelse. Vid köp till kampanjpris med rabatt eller bonusprodukt kan uppsägning först ske vid första månaden med debitering utan rabatt.

Uppsägning av prenumeration skickas på mail: kontakt@dogfriends.se. Dogfriends bekräftar uppsägning av prenumerationen genom att skicka ett bekräftelsemejl. Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av prenumeration. Om en betalning misslyckas av någon anledning, och du inte har avslutat ditt abonnemang, kan vi fortsätta att försöka debitera din betalningsmetod. Om din betalning är försenad med mer än tjugo (20) kalenderdagar, har vi rätt att driva in skulden på annat sätt. Vid försenad betalning har Dogfriends – Animal Friends Scandinavia AB rätt att debitera Användaren dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift.


7. Ångerrätt och Smakgaranti

I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL 2005:59) har konsumenten som huvudregel ångerrätt. Avser distansavtalet en vara som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller har en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten. Genom detta avtals godkännande godkänner du även att ångerrätten ej gäller vid köp av Dogfriends anpassade näringstillskott.

Smakgaranti, Vi är måna om att vårt anpassade tillskott är av god kvalitet och smakar gott. Därför erbjuder vi en garanti där du får pengarna tillbaka om din hund inte tycker om tillskottet, - en så kallad smakgaranti.

Smakgarantin gäller så länge nedanstående villkor är uppfyllda:


• Smakgarantin gäller endast för en månads förbrukning och måste anmälas senast 28 dagar efter levererad produkt.

• Produkten finns i sin originalförpackning

• Det är första gången som din hund provar den aktuella produkten.

• Om kunden fått kostnadsfritt utbyte till annan tillskottsprodukt gäller inte smakgarantin för någon av produkterna.

• Kunden ombesörjer och bekostar att paketera och skicka tillbaka tillskottet

som omfattas av smakgarantin.

Om du vill nyttja smakgarantin, mejla Dogfriends dina kunduppgifter till kontakt@dogfriends.se så kontaktar vi dig angående smakgarantin och leveransinstruktioner.


8. Reklamationsrätt och tvister

Alla produkter som säljs på webbplatsen säljs med den lagstadgade reklamationsrätten Vid eventuella fel på produkter, kontakta kundtjänst genom de uppgifter som anges på webbplatsen. Dogfriends står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation.

Vid eventuell tvist följer Dogfriends beslut från Allmänna reklamationsnämnden. 

Allmänna reklamationsnämnden nås via www.arn.se.

9. Force Majeure m.m.

Dogfriends är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, pandemi, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Best Bundle själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

10. Ändringar i villkor

Dogfriends förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Allmänna Villkor. Ändringar gäller från det datum de publiceras. 

Vid frågor eller funderingar gällande våra villkor kan du kontakta Dogfriends på kontakt@dogfriends.se eller ringa till oss på telefonnr 0760-222 160.

bottom of page